Avanturizam
Mnogo istorije i duha Kosovskog boja.
Centralna Srbija- Trstenik

Mnogo istorije i duha Kosovskog boja.

 • Centralna Srbija- Trstenik
 • Centralna Srbija- Trstenik
 • Centralna Srbija- Trstenik
 • Centralna Srbija- Trstenik
 • Centralna Srbija- Trstenik
 • Centralna Srbija- Trstenik
 • Centralna Srbija- Trstenik
 • Centralna Srbija- Trstenik
 • Centralna Srbija- Trstenik
 • Centralna Srbija- Trstenik
 • Centralna Srbija- Trstenik
 • Centralna Srbija- Trstenik
 • Centralna Srbija- Trstenik
 • Centralna Srbija- Trstenik
 • Centralna Srbija- Trstenik
 • Centralna Srbija- Trstenik
 • Centralna Srbija- Trstenik
 • Centralna Srbija- Trstenik

Ovo će vam biti poseta koju ćete pamtiti po lepom.

Ovaj manastir se nalazi nadomak Trstenika. Zadužbina je nepoznate porodice, koja je pripadala vlasteli kneza Lazara. Pretpostavlja se da su sve muške glave stradale u Kosovskom boju (1389.godine). Veruje se da je crkva nastala krajem 14. veka. Manastirska crkva posvećena je Bogorodičinom Vavedenju. Velika sličnost ukrasa na manastirskoj crkvi je sa onima na Lazarici i Ravanici. Pretpostavlja se da su radnici kneza Lazara učestvovali u zidanju crkve. Freske su nastale pre Kosovskog boja. U manastiru je prikazana ktitorka, knez Lazar sa suprugom, ali i četiri figure mlađih muškaraca, za koje se smatra da su bili sinovi ktitorke. Njihova imena su danas izbledela, ali se zna da su bili Oliver, Dejan, Bratan i Konstantin. Istraživanjem njihovih fresaka, utvrđeno je da su neposredno nakon njihovog završetka one bile prerađene, tako što su rukama njihovih figura doslikani krstovi, dok je Dejanovoj figuri umesto ruke koja drži tobolac za strele, naslikana ruka koja drži krst. Ova drastična promena navela je istraživače na zaključak da su prvobitne freske naslikane dok su njih četvorica bili živi, ali su, nakon njihove iznenadne pogibije (verovatno u boju na Kosovu), one bile prerađene.  


KOMENTARI ČITALACA

Preporučujemo:

ALEKSANDROVAC: Vino, pastrmka i opet vino

Destinacija Vrnjačka Banja- Kruševac- Trstenik- AleksandrovacOpširnije

Vila Vina

Kod Trstenika, u selu Bučje, povratnik iz Švajcarske pravi jednu od najboljih tamjanika regiona.Opširnije

Ljubostinja

Zadužbina kneginje Milice, žene kneza Lazara- manastir Ljubostinja. Nalazi se na 10km od Vrnjačke Banje, nadomak Trstenika.Opširnije